Privacyverklaring

Je dacht dat gender ingewikkeld was? Nou hier komt een privacyverklaring! Een privacyverklaring is nodig op een website waar gegevens worden verwerkt. Zo gebruiken wij een contactformulier en zo krijgen wij persoonlijke informatie van jou zoals je naam en je emailadres. Als je hier vragen over hebt, klachten, wilt weten wat wij precies van jou hebben en deze gegevens wilt corrigeren of verwijderen kun je altijd contact met ons opnemen via info@eduqueer.nl.

Door middel van een privacyverklaring vertellen we duidelijk waarom wij uw gegevens verwerken. In het geval van EduQueer verwerken we enkel de gegevens die u ons zelf toevertrouwt om met u te communiceren over de reden dat u contact met ons hebt gezocht.  We proberen hiervoor zo min mogelijk gegevens te verzamelen, slechts het hoognodige om u goed te kunnen helpen. Mogelijk zijn hier na het eerste contact waarbij we uw naam en emailadres hebben verkregen extra NAW-gegevens, een KvK nummer, telefoonnummer en betalingsgegevens nodig om goed samen te kunnen werken, om offertes en facturen op te stellen en te verwerken en om onze administratie netjes op orde te maken.

Daarbij vragen we uiteraard ook altijd uw toestemming om de gegevens die u ons toevertrouwt te gebruiken. Deze gegevens zullen wij nooit met derden delen tenzij we hier specifiek toestemming voor hebben gevraagd of wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst en het verwerken van betalingen. In dit laatste geval zal bijvoorbeeld een bank ook enige gegevens krijgen en die hebben weer een eigen privacyverklaring die je kunt checken. Ook voor andere websites waar we naar linken zul je naar hun privacyverklaring moeten kijken, onze privacyverklaring is niet van toepassing op wat zij doen.

De gegevens die we van jou krijgen bewaren we slechts zolang deze relevant en nodig zijn voor lopend contact en lopende overeenkomsten. Uiteindelijk zullen we jouw gegevens maximaal 2 jaar bewaren voordat we ze zullen verwijderen. Mocht het zo zijn dat we uw gegevens via een derde hebben ontvangen dan laten we binnen een maand weten dat wij uw gegevens bezitten en met welke reden ze tot ons zijn gekomen.

Wanneer u ons uw gegevens toevertrouwt komen deze terecht bij Tim Liefhebber, Mikkie van der Mik of Jetske Christoff Venema, bijvoorbeeld via onze mailbox info@eduqueer.nl of via de adressen van onze coaches: timliefhebber@eduqueer.nl en mikkievdmik@eduqueer.nl. Een van ons zal binnen een week contact met u opnemen om te zien wat we voor u kunnen doen via de door u toevertrouwde gegevens. Deze gegevens komen niet verder dan onze mailboxen en de apparatuur die wij gebruiken om contact me u op te nemen, zoals onze laptops en telefoons.

Cookies
Wij proberen zo min mogelijk cookies te gebruiken, we vinden dit namelijk ook vooral een gedoetje. Een cookies is een klein tekstbestandje dat op je apparaat wordt opgeslagen als je onze website bezoekt. We gebruiken enkel functionele cookies waardoor de site op zijn best functioneert en jouw ervaring zo smooth mogelijk laat verlopen.

Wij gebruiken voor onze website WordPress, welke cookies gebruikt die functioneel zijn. WordPress voldoet aan de richtlijnen van de AVG. Je kunt cookies altijd weer verwijderen uit je browser of ze weigeren voor onze website.

Wij doen onze uiterste best om te voldoen aan de privacywetgeving. Tips? Niet tevreden? Neem contact met ons op! We leren graag. Of neem contact op met de autoriteit persoonsgegevens, dat kan natuurlijk ook. 

I know... hebbuh! Maar je mag ons en onze blobjes niet meenemen, maak maar een afspraak ;P