edu·ca·tie

[edy’ka(t)si]

1. opvoeding, vorming

queer

[kwir]

1. vreemd, raar, zonderling: een rare snuiter
2. een spectrum aan seksuele- en genderidentiteiten
(en overtuigingen) die buiten de hetero
cisgender norm vallen.
EduQueer is queer educatie voor educators. In onze ervaring als voorlichters en queer personen zagen we een gebrek, maar ook een duidelijke behoefte, aan meer kennis over seksuele en genderdiversiteit onder onderwijzers en hulpverleners (in spé). Vanuit onze professionele achtergrond in genderstudies, religiewetenschappen, pedagogiek en communicatie willen wij toevoegen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij. Want als mensen op de juiste momenten de juiste kennis en middelen krijgen kan dat zowel levensveranderend als levensreddend zijn.

Daarom bieden wij:

“…queer as not about who you’re having sex with, that can be a dimension of it, but queer as being about the self that is at odds with everything around it and has to invent and create and find a place to speak and to thrive and to live.” – bell hooks

Meet de rare snuiters:

I know... hebbuh! Maar je mag ons en onze blobjes niet meenemen, maak maar een afspraak ;P